Home

Pwodui de kalite

Nou fyè de pwodui nou yo, ki fèt nan kondisyon ijyènik ak ekipman modèn.

Loyola Apikilti

Kiyès nou ye

Nou se yon gwoup elèv nan lekòl St Ignace de Loyola, nan yon zòn Wanament ki rele Bedou, nan depatman Nòdès peyi d Ayiti. Pandan n ap aprann, n ap ede lekòl nou an vin pi otonòm. Lè w achte yon pwodui nan men nou, w ap ede anpil ti moun ak jèn jwenn yon edikasyon de kalite.

Aprann metye apikiltè

Nan chenn YouTube nou an, n ap montre w tout sa w bezwen konnen pou w ka apikiltè. Pa bliye abone epi pataje videyo yo !

loyola.apikilti@gmail.com

Pale avè nou

Create your website with WordPress.com
Get started